>
2024-01-26

Pasveikinti asmens duomenų apsaugos apdovanojimų „BDAR sėkmės istorija“ nugalėtojai

Sausio pabaigoje Lietuvoje kartu su kitomis demokratinio pasaulio valstybėmis minime Duomenų apsaugos dieną. Šiemet šiai datai pažymėti Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, siekdama Lietuvoje puoselėti demokratines vertybes ir pagarbą pamatinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, sausio 26 d. rengia asmens duomenų apsaugos apdovanojimus „BDAR sėkmės istorija“. Iniciatyvą remia Teisingumo ministerija.

Sveikindama apdovanojimų svečius ir laureatus teisingumo viceministrė Jurga Greičienė pabrėžė tai, kad Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo sėkmė – yra jo įtaka ES ir viso pasaulio duomenų apsaugos kultūrai: „Šiandien žmonės turi daugiau žinių apie duomenų apsaugos teises ir daugiau galimybių kontroliuoti savo asmens duomenų tvarkymą. Taigi, reglamentas turi teigiamą poveikį skaidrumo užtikrinimui ir duomenų subjektų įgalinimui“.

Pasak Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorės Dijanos Šinkūnienės: „Džiugu, kad spręsdami didesnius ar mažesnius iššūkius asmens duomenų apsaugos srityje, turime galimybę stabtelti ir pasidžiaugti pasiektais rezultatais, pasidalinti geriausiomis patirtimis“.

Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) praktiškai taikome nuo 2018 m. Šis teisės aktas įtvirtino ir gina kiekvieno iš mūsų teisę į asmens duomenų apsaugą, o organizacijoms padeda užtikrinti veiklos skaidrumą tvarkant klientų informaciją, vystant verslą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Per penkerius metus tiek daug nuveikta ir sukaupta ne viena sėkmės istorija. Į tai atsižvelgdama Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2023 m. viduryje paragino Lietuvos viešojo ir privataus sektoriaus atstovus, įvairias organizacijas, duomenų apsaugos pareigūnus ir kitus asmenis dalyvauti išskirtinėje iniciatyvoje „BDAR sėkmės istorija“.

Sulaukta išskirtinių ir netikėtų istorijų, kurios įkvepia pasitempti ir tęsti pradėtus darbus. Geriausias istorijas įvertino ir nominantus išrinko speciali Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sudaryta komisija.

Asmens duomenų apsaugos apdovanojimuose „BDAR sėkmės istorija“ apdovanojimai įteikti:

Arūnei Brazdžiuvienei
duomenų apsaugos pareigūnei, Kėdainių pagalbos šeimai centro specialistei, už aktyvų, profesionalų ir pozityvų požiūrį į asmens duomenų apsaugą ir duomenų apsaugos pareigūno veiklą.

UAB „VINTED“
už sukurtą ir įdiegtą darbuotojams skirtą vidinę multimodalinę privatumo švietimo programą.

Dr. Juozui Valčiukui
Mykolo Romerio universiteto lektoriui už jaunimui skirtas iniciatyvas, skatinančias domėtis privatumo ir asmens duomenų apsauga, taikant mokymo veikloje patyriminio mokymo metodu grįstas praktikas.

Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijai
už asmens duomenų apsaugos pareigūnų bendruomenės Lietuvoje vienijimą ir pagarbos asmens duomenų apsaugai kultūros puoselėjimą.

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenų apsaugos skyriui
už policijos personalo sąmoningumo ugdymą ir sisteminį požiūrį į asmens duomenų ir privatumo apsaugos svarbą, taikant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir teisėsaugos sričiai aktualius asmens duomenų apsaugos teisės aktus, policijos veikloje.

Profesorei dr. Salvijai Mulevičienei
už pusiausvyros paieškas tarp teisės į asmens duomenų apsaugą ir saviraiškos bei informacijos laisvės, taip pat už indėlį į visuomenės, žiniasklaidos ir viešojo sektoriaus atstovų šviečiamąją veiklą dėl asmens duomenų tvarkymo žurnalistikos tikslais.

 


APIE DUOMENŲ APSAUGOS DIENĄ
Tarptautinė duomenų apsaugos diena pradėta minėti 2007 m. Europos Tarybos iniciatyva, siejant šią dieną su Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ETS Nr. 108 pasirašymo data – 1981 m. sausio 28 d. Duomenų apsaugos diena pradėta minėti siekiant kuo geriau informuoti Europos valstybių gyventojus apie teisę į asmens duomenų apsaugą ir apie šios teisės įgyvendinimą. Be kita ko, ši iniciatyva jau yra peržengusi Europos ribas ir minima JAV, Kanadoje, Indijoje bei kitose pasaulio valstybėse.

DLAB4944.jpg