BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Priežiūros institucijos atlieka „Vinted“ tikrinimą dėl asmens duomenų tvarkymo

Data

2021 11 18

Įvertinimas
8
tikrinimai.png

Atsižvelgiant į tai, kad buvo gauta nemažai skundų dėl Lietuvoje registruotos įmonės UAB „Vinted“, valdančios internetinę drabužių pardavimo svetainę vinted.com, Lietuvos, Lenkijos ir Prancūzijos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos bendradarbiauja tirdamos įmonės atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR). Šiuo tikslu priežiūros institucijos, padedamos Europos duomenų apsaugos valdybos, sudarė darbo grupę. 2021 m. lapkričio 8 d. buvo surengtas pirmasis posėdis.

Priežiūros institucijos ypač daug dėmesio skiria šiems aspektams tirti:
- svetainės valdytojo reikalavimui „Vinted“ paskyros naudotojui pateikti asmens tapatybės kortelės kopiją, kad būtų atblokuotos lėšos, gautos iš pardavimų „Vinted“ paskyroje, ir su tokiu reikalavimu susijusį teisinį pagrindą;
- „Vinted“ paskyros blokavimo procedūra ir kriterijai bei atitinkami asmens duomenų saugojimo terminai.

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Vinted“ pagrindinė buveinė yra Lietuvoje, vadovaujanti priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. „Vinted“ platforma yra prieinama ir keliose kitose Europos šalyse. Dėl šios priežasties nacionalinės priežiūros institucijos kartu nusprendė sudaryti darbo grupę, kuri palengvintų koordinuotus veiksmus sprendžiant gautus skundus. Taip bus užtikrintas nuoseklus ir efektyvus bendrovės „Vinted“ vykdomo duomenų tvarkymo atitikties BDAR nuostatoms tyrimas.