BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Tęsiame bendradarbiavimą su Mykolo Romerio universitetu – priežiūros institucijos veiklos pristatymas ir paskatinimas už atliktą praktinę užduotį

Data

2022 04 12

Įvertinimas
2
bendradarbiavimas MRU.png

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) tęsia bendradarbiavimą su Mykolo Romerio universitetu. „Teisinio argumentavimo“ studijų dalyko studentai praktikume supažindinti su VDAI veiklos ypatumais, geriausiai praktines užduotis atlikusiems studentams skirti paskatinimo prizai.

VDAI užduotį atliko daugiau kaip 100 nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų. Ją atliekant reikėjo asmens duomenų apsaugos aspektu įvertinti Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymą. Studentai turėjo surašyti argumentuotą VDAI išvadą, atliekant šį darbą pasijusti VDAI komandos dalimi, teisininkais, kuriems asmens duomenų apsaugos tematika tapo daug aiškesnė, suprantamesnė ir neatsiejama būsimų tyrimų dalimi.

Už paskirtas užduotis studentai gavo ne tik dėstytojo pažymius. Dvidešimt geriausių darbų vertino ir VDAI komanda. Stipriausiomis argumentacijos autorėmis pripažintos Veronika Kolcova (Teisės ir fintech grupė), Rugilė Umbrasaitė (Teisės grupė) ir Jelizaveta Moskaliova (Teisės grupė). Balandžio 11 d. nugalėtojos kartu su dėstytoju pakviestos apsilankyti Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, kur priežiūros institucijos vadovas Raimondas Andrijauskas joms įteikė paskatinimo prizus: 1 vietos laimėtojai – planšetinį kompiuterį, 2 ir 3 vietos laimėtojoms – belaides ausines.

R. Andrijauskas džiaugiasi tęsiamu bendradarbiavimu su kūrybingais Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos dėstytojais ir smalsiais studentais: „Šiemet Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovai „Teisinio argumentavimo“ dalyko studentus supažindino su priežiūros institucijos veikla, skyrė studentams praktinę užduotį ir sulaukė puikių rezultatų. Baigę mokslus šie studentai jau bus prisilietę prie asmens duomenų apsaugos, o galbūt ateityje norės tapti ir mūsų kolegomis“.

Kaip teigia Viešosios teisės instituto direktorius doc. dr. Juozas Valčiukas, „Teisinio argumentavimo“ studijų dalyke studentai tampa stipresni teisinio samprotavimo (argumentavimo, motyvavimo, aiškinimo), teisinės kalbos (retorikos) įgūdžiuose. „Žinias čia pat verčiame įgūdžiais, o gilinimasis į aktualias teisei ir gyvenimui temas mums leidžia parengti visapusiškai stiprų teisininką, pilietį“, – teigė J. Valčiukas. Ieškoma temų, kurios skatintų tvarumą organizacijose, bendruomenėje, valstybėje bei ugdytų kritinį teisinį mąstymą (lygios galimybės, diskriminacija, duomenų apsauga, aplinkosauga ir kt.). Sudijų dalykas aktualizuoja šiuos aspektus studentų studijose, mąstysenoje ir jų gyvenime, o patyriminės pratybos, leidžiančios išbandyti savo argumentavimo raštu įgūdžius, dirbti su ekspertų komanda iš tam tikros institucijos, organizacijos, jaunąjį teisininką įgalina pasimatuoti tikrąja to žodžio prasme tos institucijos, organizacijos komandos žmogaus rūbus.