>
2024-02-21

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija atliko patikrinimus dėl duomenų apsaugo pareigūnų

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) 2023 m. atliko duomenų apsaugos pareigūnų patikrinimus 10 Lietuvos įmonių, vadovaudamasi 2023 m. patikrinimų planu bei naudodama patvirtintą kontrolinį klausimyną.

Atliekant patikrinimus siekta įvertinti, ar įmonės užtikrina BDAR numatytas DAP paskyrimo sąlygas, statusą ir užduotis.

Šie patikrinimai atlikti įgyvendinant vieną iš trijų VDAI 2023 m. strateginiame veiklos plane numatytų prioritetų „Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą asmens duomenų apsaugos srityje“ ir buvo koordinuojami Europos duomenų apsaugos valdybos. Juos taip pat įgyvendino ir kitos duomenų apsaugos priežiūros institucijose Europos ekonominėje erdvėje, įskaitant Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.


Patikrinimų apibendrinimas>>