BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija kartu su Europos duomenų apsaugos valdyba sveikina Duomenų apsaugos dienos proga

Data

2022 01 28

Įvertinimas
3
DAY 2022.gif

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija sveikina Duomenų apsaugos dienos proga ir perduoda Europos duomenų apsaugos valdybos vienijamos 31 ES valstybės asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos sveikinimą:

„Laimingos Duomenų apsaugos dienos nuo visų mūsų Europos duomenų apsaugos valdyboje“

https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-celebrates-data-protection-day_en

 

APIE DUOMENŲ APSAUGOS DIENĄ
Tarptautinė duomenų apsaugos diena pradėta minėti 2007 m. Europos Tarybos iniciatyva, siejant šią dieną su Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ETS Nr. 108 pasirašymo data – 1981 m. sausio 28 d. Duomenų apsaugos diena pradėta minėti siekiant kuo geriau informuoti Europos valstybių gyventojus apie teisę į asmens duomenų apsaugą ir apie šios teisės įgyvendinimą. Be kita ko, ši iniciatyva jau yra peržengusi Europos ribas ir minima JAV, Kanadoje, Indijoje bei kitose pasaulio valstybėse.