BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė gaires dėl pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos

Data

2020 12 15

Įvertinimas
8
Gaires by design.png

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė gaires „Pritaikytoji ir standartizuotoji duomenų apsauga informacinės sistemos gyvavimo cikle“.

Šios gairės padės asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams suprasti ir laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 25 straipsnyje numatytų pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos reikalavimų informacinės sistemos gyvavimo ciklo metu.

Gairės skirtos informacinių sistemų ar atskiros programinės, techninės įrangos kūrėjams: informacinių technologijų projektų vadovams, informacinių technologijų architektams, programuotojams, testuotojams, duomenų apsaugos pareigūnams ir kitiems asmenims, kurie dalyvauja informacinių sistemų, kuriose tvarkomi asmens duomenys, kūrime.

Informacinės sistemos gyvavimo ciklas apima visus sistemos būsenos pokyčius nuo jos steigimo pagrindo nustatymo iki veikimo pabaigos, t. y. informacinės sistemos inicijavimas, kūrimas, eksploatavimas, modernizavimas, likvidavimas. Be kita ko, gairėse pateikta gyvavimo ciklo koncepcija taip pat taikytina atskiram programinės ar techninės įrangos vystymui.

Gairės Pritaikytoji ir standartizuotoji duomenų apsauga informacinės sistemos gyvavimo cikle>>