BDAR

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija prisidėjo rengiant Nacionalinę kibernetinio saugumo būklės 2020 m. ataskaitą

Data

2021 04 08

Įvertinimas
6
Kib saug.png

2021 m. balandžio 7 d. visuomenei pristatyta Nacionalinė kibernetinio saugumo būklės 2020 m. ataskaita.

2020-ųjų kibernetinio saugumo būklė apžvelgta iš Krašto apsaugos ministerijos ir kitų institucijų, kurios prisideda prie kibernetinio saugumo didinimo Lietuvoje, perspektyvos: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, Ryšių reguliavimo tarnybos, Lietuvos policijos, tarp jų ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra viena iš institucijų, įgyvendinančių kibernetinio saugumo politiką. Inspekcija prisidėjo prie kibernetinio saugumo sistemos Lietuvoje kūrimo priimant Kibernetinio saugumo įstatymą, ir toliau prisideda prie jos tobulinimo ir užtikrinimo dalyvaudama Kibernetinio saugumo tarybos veikloje. Kibernetinis saugumas tiesiogiai susijęs su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atliekama asmens duomenų saugumo pažeidimų nagrinėjimo veikla. Tiriant asmens duomenų saugumo pažeidimus prireikus inspekcija bendradarbiauja ir su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, kitomis institucijomis.

Plačiau apie Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklą kibernetinio saugumo kontekste skaitykite Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės 2020 m. ataskaitos 12, 62–69, 81–82 p.>>

Krašto apsaugos ministerijos naujiena>>