BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje lankėsi JT Specialioji pranešėja

Data

2022 12 15

Įvertinimas
3
IMG_3535 – kopija.JPG

2022 m. gruodžio 14 d. inspekcijoje lankėsi JT Specialioji pranešėja dėl teisės į privatumą dr. Ana Brian Nougrères. Susitikimo metu viešnia domėjosi inspekcijos kompetencija, veikla ir asmens duomenų apsaugos situacija Lietuvoje.

Inspekcijos vadovas kartu su padalinių atstovais pristatė tokias pranešėją dominančias temas kaip:
• BDAR ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo įgyvendinimas,
• asmenų skundai,
• inspekcijos sprendimai,
• visuomenės informuotumo didinimas, švietimas ir konsultavimas asmens duomenų ir privatumo klausimais,
• inspekcijos veikla Europos duomenų apsaugos valdyboje.

JT Specialioji pranešėja dr. Ana Brian Nougrères 2022 m. gruodžio 11–16 d. į Lietuvos Respubliką vizito atvyko, siekdama įgyvendinti savo mandatą – identifikuoti gerąją praktiką bei tobulintinas sritis ir pateikti konstruktyvias ir konkrečias rekomendacijas teisės į privatumą apsaugos srityje. Vizito metu surinktos informacijos pagrindu bus parengta ir JT Žmogaus teisių tarybai pateikta ataskaita apie teisės į privatumą užtikrinimą Lietuvoje.