BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2021 m. veiklos ataskaita

Data

2022 03 16

Įvertinimas
5
ataskaita.png

2021 m. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI), viena iš Lietuvos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų, darbus vykdė COVID-19 pandemijos sąlygomis. Šiuo išskirtiniu laikotarpiu VDAI neturėjo veiklos pauzių. Pritaikius nuotolinio ir hibridinio darbo įrankius buvo tęsiamos ne tik rutininės veiklos, bet ir operatyviai reaguojama į įvairias su COVID-19 pandemijos valdymu susijusias situacijas, skubos tvarka buvo derinami teisės aktai, teikiamos nuomonės dėl galimų asmens duomenų tvarkymo sprendimų, rekomendacijos ir kita aktuali informacija.

Nors pandemija dar labiau paspartino viešojo ir privataus sektoriaus skaitmenizaciją, daugelis buvo priversti dirbti ir gauti daugelį paslaugų nuotoliniu būdu, todėl proporcingai išaugo ir tvarkomų asmens duomenų kiekiai, bet asmens duomenų tvarkymo ir saugumo reikalavimai, numatyti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente liko tie patys ir privalomi.

Kai kurių veiklų 2021 m. VDAI negalėjo vykdyti pilna apimtimi, pavyzdžiui, prevencinių tikrinimų vietoje, kitos veiklos priešingai, išaugo, ypač konsultacijų poreikis, tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Dauigiau informacijos apie 2021 m. VDAI veiklą galite rasti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2021 m. veiklos ataskaitoje>>