BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Viešojo sektoriaus duomenų apsaugos pareigūnų mokymai

Data

2021 11 11

Įvertinimas
8
naujienai.png

2021 m. lapkričio 11 d. (ketvirtadienį) 9–15 val. surengti nemokami nuotoliniai mokymai viešojo sektoriaus duomenų apsaugos pareigūnams.

Mokymus kartu su Kazimiero Simonavičiaus universitetu surengė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, įgyvendindama vieną iš veiklos prioritetų ir siekdama skatinti duomenų apsaugos pareigūnų supratimą apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą bei pasidalinti patirtimi.

Mokymus vedė ne tik Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, bet ir Valstybinės mokesčių inspekcijos bei Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai. Mokymuose dėmesys skirtas tokioms viešojo sektoriaus duomenų apsaugos pareigūnams aktualioms temoms kaip:
•    Reikalavimai teisės aktų projektams, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas
•    Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo stiprinant pasitikėjimą viešuoju sektoriumi
•    Rizikos vertinimas
•    Pritaikytoji ir standartizuotoji asmens duomenų apsauga
•    Prašymas susipažinti su asmens duomenimis
•    Poveikio duomenų apsaugai vertinimas
•    Asmens duomenų viešinimas viešųjų pirkimų vykdymo aspektu

Tiek po kiekvieno pranešimo, tiek mokymų pabaigoje skirta sesija mokymų dalyvių pateiktiems klausimams atsakyti.

Programa>>

 

Būtume dėkingi, jei mokymus įvertintumėte užpildydami Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos apklausą>> 1-ame klausime pasirinkę renginius.
 

Primename, kad mobiliojoje aplikacijoje „ADA gidas“ visuomet galite anonimiškai pateikti savo komentarą ar papasakoti apie Jus neraminantį atvejį dėl asmens duomenų apsaugos Lietuvoje.