BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Standartinių sutarčių sąlygų tarp duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo pavyzdinė forma pateikta viešosioms konsultacijoms

Data

2020 12 21

Įvertinimas
8
teises akto.png

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė ir teikia viešosioms konsultacijoms Standartinių sutarčių sąlygų tarp duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo pavyzdinę formą.

Šiuo parengtu dokumentu siekiama padėti duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams įvertinti, kokie reikalavimai taikomi asmens duomenų tvarkymo susitarimams, kurie sudaromi tarp jų pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 28 straipsnio 3 dalį, įvertinant duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, asmens duomenų apsaugos rizikų mažinimo, duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo santykių bei atitinkamų teisių ir pareigų aiškumo svarbą.

Įvertinus viešųjų konsultacijų metu gautas pastabas ir pasiūlymus, sąlygos, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 64 straipsnio 1 dalies d punktu, bus teikiamos vertinti Europos duomenų apsaugos valdybai.

Viešosioms konsultacijoms pateiktas sąlygų tekstas >>

Sąlygų projektas taip pat pateiktas Teisės aktų informacinėje sistemoje: nuoroda į projektą >>
Derinimo terminas – iki sausio 22 d.
Pastabų ir pasiūlymų laukiame el. p. [email protected]