>

VDAI patikrinimų rezultatų apibendrinimai - iki BDAR įsigaliojimo

Atnaujinimo data: 2023-09-25