BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui – treji

Data

2021 05 24

Įvertinimas
6
BDAR 3 metai.png

2021 m. gegužės 25-ąją pasitinkame minėdami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 3 metų taikymo sukaktį. Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, BDAR gimtadienis minimas pasikeitusios realybės sąlygomis dėl visą pasaulį apėmusios koronaviruso pandemijos ir įvykusio išties ryškaus skaitmenizacijos proveržio tiek viešajame sektoriuje, tiek privačiajame, tiek ir vystant tarptautinį bendradarbiavimą.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus Raimondo Andrijausko teigimu: „Kaip asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija susidūrėme su tikrai nemenku iššūkiu vykdyti nė kiek nesumažėjusias rutinines veiklas ir lygiagrečiai tapti nuolatiniu patarėju bei konsultantu rengiant daugybę naujų teisės aktų bei spręsti kasdien kylančias naujas situacijas, kuriose neišvengiamas asmens duomenų tvarkymas.“

Matome, kad po 3 metų visuomenė jau gana gerai žino, jog BDAR yra teisės aktas, nustatantis pareigas asmens duomenis tvarkančioms organizacijoms ir teises asmenims. Tačiau tolesnis mūsų tikslas – padėti kelti visuomenės kompetencijas dėl asmens duomenų apsaugos. Žmogiškoji klaida vis dar yra silpnoji grandis siekiant organizacijoms užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą. Artimiausiu metu didelį dėmesį skirsime asmens duomenų tvarkymui darbo santykių aplinkoje. Šiuo tikslu jau pradėjome įgyvendinti europinį informuotumo skatinimo projektą „SOLPRIPA 2 WORK“.  Be kita ko, tikimės kaip įmanoma greičiau sulaukti ir pačios priežiūros institucijos pastiprinimo, kad galėtume tinkamai vykdyti savo misiją – ginti žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą.


BDAR SKAIČIAIS

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 metų BDAR taikymo laikotarpį yra pranešta apie 2 670 duomenų apsaugos pareigūnų paskyrimą, iš jų:

 • Privačiame sektoriuje – 1 200;  
 • Viešajame sektoriuje – 1 470.


Paskirtų pareigūnų statistika pagal sritis:

 • Finansų ir kreditų veikla – 127;
 • Sveikatos paslaugos – 296;
 • Valstybės institucijos – 326;
 • Švietimas ir kultūra – 714;
 • Kita prekių ir paslaugų veikla – 741;
 • Kita – 466.


Ypač daug dėmesio per šį laikotarpį Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija skyrė visuomenės švietimui ir konsultavimui. Per 3 metus:

 • Suteikėme 16 595 konsultacijas organizacijoms ir žmonėms;
 • 458 atvejais teikėme informaciją žiniasklaidai, dalyvavome TV ir radijo laidose;
 • Parengėme ir išplatinome 57 metodinius dokumentus.


Nuo BDAR taikymo pradžios Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija:

 • Gavo 3 124 asmenų skundus dėl galimai netinkamo jų asmens duomenų tvarkymo;
 • Išnagrinėjo 2 886 skundus;
 • Atliko 348 patikrinimus;
 • Vertino 545 gautus pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus.


Atlikusi asmenų pateiktų skundų, asmens duomenų saugumo pažeidimų ar kitus tyrimus inspekcija skyrė įmonėms, įstaigoms ir kitoms organizacijoms bei fiziniams asmenims, tvarkantiems asmens duomenis:

 • 480 nurodymų;
 • 241 papeikimą;
 • 42 baudas;
 • 16 rekomendacijų.

81 proc. gyventojų svarbu, kas ir kaip tvarko jų asmens duomenis, parodė 2020 m. Lietuvos gyventojų tyrimas apie asmens duomenų apsaugą. Nuo BDAR taikymo pradžios asmenys 409 kartus kreipėsi į VDAI pagalbos, siekdami apginti savo teises dėl asmens duomenų tvarkymo. 144 atvejais asmenų pateikti skundai dėl teisių buvo pagrįsti. Daugiausia asmenys siekė apginti teisę susipažinti su jų tvarkomais asmens duomenis, teisę būti pamirštam ir teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.