BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Vertinimo apklausa „SolPriPa 2 WORK“ projekto mokymų „Asmens duomenų apsauga darbo santykių kontekste“ dalyviams

Data

2022 05 05

Įvertinimas
1
mokymu apklausa 2.png

2021–2023 m. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Mykolo Romerio universitetas įgyvendina europinį „SolPriPa 2 WORK“ projektą darbdavių ir darbuotojų informuotumui apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste didinti.

2022 m. balandžio mėnesį pradėti rengti mokymai viešojo sektoriaus institucijoms bei smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių atstovams, savo veikloje sprendžiantiems darbuotojų asmens duomenų tvarkymo klausimus.

Dėkojame mokymų dalyviams už skirtas kelias minutes užpildyti mokymų vertinimo anketą, o anketoje pateikti komentarai galės būti naudingi rengiant gaires ir tinklalaides dėl darbuotojų asmens duomenų tvarkymo.

Apklausą pildyti čia: https://vdai.lrv.lt/forms/darbo-santykiu-kontekste