>

Teismų sprendimai (pagal VDAI skundus)

SANTRUMPOS
VDAI, Inspekcija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
LVAT – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
VAAT – Vilniaus apygardos administracinis teismas


2022

 

2021

Atnaujinimo data: 2023-09-25