2023-01-30

„SolPriPa 2 WORK“ projekto uždarymo ir Duomenų apsaugos dienos‘2023 konferencija

2023 m. sausio 30 d. „SolPriPa 2 WORK“ projekto uždarymo ir Duomenų apsaugos dienos‘2023 konferencijos organizatoriai – projekto partneriai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Mykolo Romerio universitetas.

Data 2023-01-30
Programa:čia>>
Įrašas internete (iki 2023-02-13): https://www.youtube.com/watch?v=J1lqUG86j2A
Vėliau dalis pranešimų įrašų bus prieinami „ADA gidas“.
Savo pastebėjimus anonimiškai visuomet galite pateikti „ADA gidas“ >„Jūsų nuomonė“
„ADA gidas“ galite atsisiųti („Google Play Store“>> ar „App Store“)

Pranešimai

Europos duomenų apsaugos valdybos video

VDAI 2022 m. statistika

„SolPriPa 2 WORK“ projekto pasiekimai

Personalisto iššūkiai asmens duomenų tvarkymo srityje

Darbuotojų teisių ir darbdavio interesų pusiausvyros paieškos, tvarkant asmens duomenis

Lietuvos ir užsienio teismų praktika

Sveikatos duomenų tvarkymo iššūkiai

Teisės aktų naujovės, pasirengimas naujam ES reguliavimui

Kibernetinis saugumas ir asmens duomenų apsauga

Ar BDAR (ne)leidžia užtikrinti saugumą duomenų valdytojams: biometrinių technologijų panaudojimo ypatingos svarbos objektuose atvejis

Technologinės naujovės ir jų poveikis duomenų apsaugai


Kam skirtas renginys?
Ši konferencija yra skirta asmens duomenų apsaugos profesionalų bendruomenei, visiems, kurie seka asmens duomenų apsaugos aktualijas, o ypač „SolPriPa 2 WORK“ projekto, skirto didinti darbuotojų ir darbdavių informuotumą darbo santykių kontekste, tikslinėms auditorijoms, t. y. darbuotojams ir darbdaviams, kasdien susiduriantiems su asmens duomenų tvarkymo darbo santykiuose iššūkiais, dirbantiems institucijų, smulkiojo ir vidutinio verslo, kitų įmonių ir organizacijų administracijose, personalistams, IT, komunikacijos, finansinės apskaitos specialistams ir duomenų apsaugos pareigūnams.

Apie „SolPriPa 2 WORK“ projektą

2021–2023 m. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija kartu su Mykolo Romerio universitetu įgyvendino „SolPriPa 2 WORK“ projektą „Sprendžiant privatumo paradoksą 2: aukštų duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje“. Dvejų metų trukmės projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020). Tai darbdavių ir darbuotojų informuotumo didinimo projektas apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste.
Projekto tikslai:
1. Suteikti galimybę darbdaviams kurti asmens duomenų tvarkymo principus atitinkančią darbo aplinką.
2. Padėti darbuotojams ginti savo teisę į asmens duomenų apsaugą, kaip pagrindinę teisę, darbo vietoje.
Tikslinės auditorijos – darbuotojai, kurie yra silpnesnė darbo santykių šalis, ir darbdaviai, ypač tokie specialistai kaip duomenų apsaugos pareigūnai, personalo, komunikacijos, informacinių technologijų specialistai, kiti administracijų darbuotojai. Projekto metu numatyta didelį dėmesį skirti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, taip pat viešojo sektoriaus organizacijoms, tokioms kaip ministerijos ir joms pavaldžios institucijos, savivaldybės, teismai.
Veiklos. Įgyvendinant projektą vesti mokymai, parengtos gairės, moksliniai straipsniai, tinklalaidės, toliau vystyta mobilioji aplikacija „ADA gidas“.
Plačiau>>

Apie Duomenų apsaugos dieną
Siekiant kuo geriau informuoti Europos Sąjungos valstybių narių gyventojus apie asmens duomenų apsaugą, apie šios teisės įgyvendinimą bei atminti Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu pasirašymo datą (1981 m. sausio 28 d.), Europos Tarybos iniciatyva, sausio 28-oji paskelbta Duomenų apsaugos diena. Ši diena pirmą kartą minėta 2007 m. Lietuva nuo pat pradžių prisidėjo prie šios iniciatyvos, kuria siekiama kelti Europos piliečių informuotumą apie asmens duomenų ir privatumo apsaugos problemas bei jų teises ir atsakomybes šioje srityje.