>

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos metodinė informacija

„SolPriPa2WORK“ projekto gairės
Gairės darbuotojams apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste (2023)
Gairės verslui apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste (2023)
Gairės viešajam sektoriui apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste (2023)


„SolPriPa“ projekto gairės
ORGANIZACIJOMS

Asmens duomenų apsaugos gairės SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI
Asmens duomenų apsaugos gairės STARTUOLIAMS
Asmens duomenų apsaugos gairės SVEIKATOS priežiūros sektoriui
Asmens duomenų apsaugos gairės ŽINIASKLAIDOS SEKTORIUI
ŽMONĖMS
Asmens duomenų apsaugos gairės DUOMENŲ SUBJEKTAMS
Asmens duomenų apsaugos gairės JAUNIMUI
Asmens duomenų apsaugos gairės VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS


Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtos gairės

Rekomendacija dėl duomenų tvarkymo veiklos įrašų (atnaujinta, 2024 m.)

     Duomenų valdytojo Veiklos įrašų rekomenduojama forma

     Duomenų tvarkytojo Veiklos įrašų rekomenduojama forma

Rekomendacija dėl asmens duomenų tvarkymo rinkimų metu (2024 m.)

Rekomendacija dėl saugaus mobiliųjų aplikacijų naudojimo mobiliuosiuose įrenginiuose (2023 m.)

20 žingsnių vaikams ir paaugliams, kaip apsaugoti savo asmens duomenis internete (saugaus elgesio internete gairės, 2023 m.)

Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo gairės (2022 m., 3 versija)

Rekomendacija dėl skolininkų asmens duomenų tvarkymo (2021)

Gairės Pritaikytoji ir standartizuotoji duomenų apsauga informacinės sistemos gyvavimo cikle (2020 m.)

Rekomendacija dėl asmens duomenų apsaugos aspektų, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu (atnaujinta 2021-09-27)

Darbuotojų sveikatos duomenų tvarkymas, įsigaliojus Darbo kodekso pataisoms dėl karantino (2020 m.)

Rekomendacija Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas, organizuojant darbą nuotoliniu būdu (2020 m.)

Trys žingsniai dėl nuotolinio mokymosi organizavimo (2020 m.)

Tvarkomų asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo gairės duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams (2020 m.) (3 versija, 2020-06-18)

Rekomendacija dėl duomenų apsaugos pareigūnų skyrimo viešajame sektoriuje ir jų veiklos reglamentavimo ypatumų (2019 m.)

Atmintinė dėl vaizdo stebėjimo reikalavimų (2019 m.)

Dažniausiai pasitaikantys atvejai, kai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikti skundai pripažįstami nepagrįstais (2019 m.)

Rekomendacija dėl vaizdo duomenų tvarkymo daugiabučiuose ir privačiuose gyvenamuosiuose namuose (2 versija, 2019 m.)

Rekomendacija smulkiajam ir vidutiniam verslui dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo (2018 m.)

Pavyzdinė poveikio duomenų apsaugai atlikimo forma (2018 m.)

Rekomendacija dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo tvarkos (2018 m.)

Rekomendacija dėl reikalavimų teisės aktų projektams, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas (2018 m.)

Pasirengimas taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 viešajam sektoriui

12 pasirengimo žingsnių, kuriuos turite žengti norėdami pasirengti taikyti BDAR (2017 m.)

Viešoji konsultacija dėl pareigos paskirti duomenų apsaugos pareigūną (2017 m.)

Saugus naršymas internete (2017 m.)

Biometrinių duomenų tvarkymas elektroninėje erdvėje (2017 m.)

Asmens duomenų, tvarkomų sveikatos priežiūros įstaigose, saugumo užtikrinimo gairės (2017 m.)

Rekomendacija „Asmens duomenų ir privatumo apsauga naudojantis belaidžiais tinklais“ (2017 m.)

Rekomendacija „Asmens duomenų apsauga „Android“ įrenginiuose“ (2015 m.)

Rekomendacija „Nuasmeninimo metodai“ (2015 m.)

Atnaujinimo data: 2024-04-19