BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Skundų nagrinėjimas

Prieš pateikdami VDAI skundą, pamėginkite išspręsti Jus neraminantį atvejį ar klausimą kreipdamiesi į duomenų valdytoją, kurio veiksmus dėl asmens duomenų apsaugos planuojate skųsti. 


Jeigu skundą vis dėlto norėtumėte teikti, pasitikrinkite, kuriai institucijai jį turėtumėte pateikti>>


Jeigu nusprendėte skundą teikti VDAI, kviečiame susipažinti su šia informacija.

Atmintinės dėl skundų pateikimo ir nagrinėjimo


Skundo pateikimas elektroniniu būdu

Informuojame, kad Jums kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu arba su juo susijusiais pranešimais Jūsų asmens duomenis Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija tvarkys skundų nagrinėjimo ir, kai taikoma, tarptautinio bendradarbiavimo, įskaitant įgyvendinant nuoseklumą, užtikrinimo tikslais. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite prie šio laiško prisegtame Privatumo pranešime


Skundo formos


Galimi kiti dokumentų pateikimo būdai

  1. Naudojantis el. siuntų sistema E.pristatymas (siuntos pristatymas E.pristatymo sistemoje turi teisinę ir įrodomąją galią, atitinkančią registruotojo laiško įteikimą);
  2. Kvalifikuotu el. parašu pasirašytų dokumentų siuntimas el. paštu [email protected];
  3. Dokumento pateikimas registruotu paštu ar įteikimas vietoje VDAI patalpose.


Skundų nagrinėjimo tvarka

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2021 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 1T-20 (1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nagrinėjamų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“>>
 

Noriu susipažinti su skundo medžiaga

Prašymo suteikti informaciją ar išduoti dokumentą forma>>

 

Reikšmingi VDAI sprendimai

 

 

Teismų praktika

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-08