>

VDAI patikrinimų rezultatų apibendrinimai - po BDAR įsigaliojimo